インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

30

Norsk

Merk: Hvis strømindikatoren er av, har datamaskinen gått i
dvalemodus og slått seg av. Hvis strømindikatoren er av, men
dvaleindikatoren er på, har datamaskinen gått i dvalemodus. I
begge tilfeller trykker du på og slipper av/på-knappen for å slå på
maskinen igjen. Merk deg at datamaskinen kan gå i dvalemodus
etter en periode i sovemodus.

Hvis du skal ta med deg til møter

Hvis møtet er forholdsvis kort, behøver du sannsynligvis ikke å ta med deg noe
annet enn datamaskinen. Hvis møtet varer lenger eller 2 timer eller hvis
batteriet ikke er fulladet, bør du kanskje ta med deg batterieliminatoren for å
plugge inn datamaskinen i møterommet.

Hvis møterommet ikke har strømkontakt, kan du redusere belastningen på
batteriet ved å sette datamaskinen i sovemodus. Trykk på <Fn> + <F4> eller lukk
skjermlokket når du ikke bruker datamaskinen aktivt. Fortsett ved å åpne
skjermlokket (hvis lukket) og deretter trykke på og slippe av/på-knappen.

Ta med deg datamaskinen hjem

Når du beveger deg mellom kontoret og hjemmet, eller omvendt.

Klargjøre datamaskinen

Etter at du har koblet datamaskinen fra skrivebordet, følger du disse trinnene
for å klargjøre datamaskinen for en tur hjem:

Undersøk om du har tatt ut alle medier og plater fra stasjonen(e). Hvis du
ikke tar ut mediene, kan det ødelegge lese/skrive-hodet i stasjonen.

Pakk datamaskinen i en beskyttende væske som forhindrer at
datamaskinen sklir omkring og kan dempe virkningen av et eventuelt fall.

Forsiktig: Ikke pakk gjenstander ved siden av datamaskinens
topplokk. Trykk mot lokket kan skade skjermen.

Hva du skal ta med deg

Med mindre du allerede har de aktuelle tingene hjemme, tar du med deg
følgende:

Batterieliminator og strømledning

Den trykte Quick start up guide

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.