インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

50

Norsk

Modemvarsler (bare for visse modeller)

TBR 21

Dette utstyret er godkjent [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] for
enkeltterminaltilkobling til PSTN (Public Switched Telephone Network). På
grunn av forskjeller mellom PSTNene som tilbys i forskjellige land, gir ikke
godkjenningen i seg selv noen ubetinget garanti om problemfri drift på hvert
PSTN-termineringspunkt. Ved problemer bør du kontakte den opprinnelige
utstyrsleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon om aktuelle land, se
"Regulerings- og sikkerhetsmerknader" på side 49.

Erklæring om LCD-piksler

LCD-enheten er fremstilt med høypresise produksjonsteknikker. Men enkelte
piksler kan i spesielle tilfeller ikke bli tent, eller vises som svarte eller røde
prikker. Dette har ingen betydning for det registrerte bildet og utgjør ikke en
vesentlig feil.

Regulerende bestemmelser for radioenheter

Merk: Understående informasjon om forskrifter er kun for
modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

For å forhindre radiointerferens for den lisensierte tjenesten er enheten
beregnet på innendørs bruk.
Dette produktet overholder radiofrekvens- og sikkerhetsstandardene til ethvert
land og enhver region der det er godkjent for trådløs bruk. Avhengig av
konfigurasjonen kan dette produktet inneholde trådløse radioenheter eller
ikke (for eksempel WLAN- og/eller Bluetooth-moduler). Nedenstående
informasjon er for produkter med slike enheter.

Konformitetserklæring for EU-land

Med dette erklærer Acer at denne notebook-PC-serien overholder de
grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv
1999/5/EC.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.