インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

5

DanskDansk

Hurtigtaster

Computeren bruger hurtigtaster eller tastkombinationer til at få adgang til de
fleste af computerens kontroller som skærmens lysstyrke og lydstyrke.
Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde <Fn> -tasten nede og derefter
trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.

Hurtigtast

Ikon

Funktion

Beskrivelse

<Fn> + <F3>

Kommunika-
tionstaste

Aktiverer/deaktiverer computerens
kommunikationsenheder.
(Kommunikationsenheder kan
variere efter konfiguration).

<Fn> + <F4>

Dvale

Sætter computeren i dvaletilstand.

<Fn> + <F5>

Skærm til/fra

Skifter skærmoutputtet mellem
skærmen, en ekstern skærm
(hvis den er tilsluttet) og begge to.

<Fn> + <F6>

Skærm fra

Slukker for skærmens baggrundslys
for at spare strøm. Tryk på en
vilkårlig tast for at fortsætte.

<Fn> + <F7>

Pegefelt til/fra

Tænder og slukker for det interne
pegefelt.

<Fn> + <F8>

Højttaler til/fra Tænder og slukker for højttalerne.

<Fn> + <F11>

NumLk

Tænder/slukker for det
indbyggede numeriske tastatur
(kun for udvalgte modeller).

<Fn> + < >

Lysstyrke op

Forøger skærmens lysstyrke.

<Fn> + < >

Lysstyrke ned

Formindsker skærmens lysstyrke.

<Fn> + < >

Lydstyrke op

Forøger højttalerens lydstyrke.

<Fn> + < >

Lydstyrke ned

Reducerer højttalerens lydstyrke.

<Fn> + <Home>

Afspil/Afbryd

Afspil eller stands midlertidigt en
udvalgt mediefil.

<Fn> + <Pg Up>

Stop

Standser afspilningen af den valgte
mediefil.

<Fn> + <Pg Dn>

Forrige

Går tilbage til forrige mediefil.

<Fn> + <End>

Næste

Springer til den næste mediefil.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.