インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

19

DanskDansk

Generelle styringsknapper

Når du ser videoklip, film eller diasshows med fuld-skærm, vises der to pop-op-
kontrolpaneler, når du bevæger pegeredskabet. De forsvinder automatisk efter
nogle sekunder. Panelet til navigeringsknapper vises øverst, og panelet med
afspillerens styringsknapper vises nederst på skærmen.

Navigeringsknapper

Klik på knappen Startside i øverste, venstre hjørne af vinduet for at gå tilbage
til Arcade’s startside. Du kan gå op et mappeniveau, mens du søger efter
indhold, ved at klikke på pilen. Knapperne øverst til højre (minimér, maksimér
og luk) fungerer ligesom på en computer.
Du afslutter Arcade ved at klikke på knappen Luk i øverste højre hjørne af
vinduet.

Afspillerens styringsknapper

Nederst i vinduet vises afspillerens styringsknapper, som bruges til video,
diasshows, film og musik. Det vil sige standard afspilningsfunktioner (afspil,
pause, stop, etc.) samt styringsknapper for lydstyrke (slå lyd fra/til og lydstyrke
op/ned).

Bemærk: Når du afspiller film fra optiske diske, tilføjes der
yderligere styringsknapper til højre for lydstyrkeknapperne.
De behandles mere detaljeret i afsnittet om Biografen.

Biograf

Afspil film:

Klik på Afspil film for at se en film fra det optiske disdrev. Afhængigt af, hvilken
type optisk drev der er installeret på din computer, kan du afspille film Blu-Ray-
diske, standard DVD’er og video CD’er (VCD’er) med Biograf-funktionen i Acer
Arcade Deluxe. Denne afspiller har samme funktioner og styringsknapper som
en typisk DVD-afspiller.
Når du lægger en disk i DVD-drevet, begynder filmen at afspilles automatisk.
Du kan styre filmen med pop-op-afspilningskontrolpanelet nederst i vinduet,
når du bevæger pegeredskabet.
Hvis der er mere end ét optisk drev med en afspillelig disk, bliver du spurgt,
hvilken du vil se når du klikker på Afspil film.
Alternativet kan du vælge indhold gemt på harddisken ved at klikke på Videoer
og navigere til mappen med det videoklip, du vil afspille.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.