インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

51

Eng

lish

DanskDansk

Bemærkninger om modem (kun for udvalgte

modeller)

TBR 21

Udstyret er godkendt [kommissionsafgørelsen 98/482/EC - "TBR 21"] til
enkeltterminaltilslutning til PSTN'er (offentligt koblede telefonnet). På grund
af forskelle på de enkelte PSTN'er i forskellige lande giver denne godkendelse
imidlertid ikke automatisk ubetinget garanti for, at udstyret kan anvendes på
ethvert PSTN-nettermineringspunkt. Hvis der opstår problemer, skal du i første
omgang henvende dig til udstyrets leverandør. For at få yderligere oplysninger
om gældende lande skal du se "Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger" på
side 50.

Erklæring om LCD-pixel

LCD-enheden er fremstillet med præcisionsteknikker. Alligevel kan nogle pixel
ind imellem svigte eller vises som sorte eller røde prikker. Dette har ingen
betydning for det optagede billede og er ikke en funktionsfejl.

Bemærkning om regulering af radioenhed

Bemærk: Nedenstående oplysninger om reguleringer gælder kun
for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Hensigten med denne enhed er, at den bruges indendørs for at forhindre
radiointerferens med den licenserede service.
Dette produkt overholder retningslinjerne for radiofrekvenser og
sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor det er godkendt til trådløs
brug. Afhængigt af konfigurationen kan dette produkt indeholde trådløse
radioenheder (f.eks. trådløse LAN- og/eller Bluetooth-moduler). Oplysningerne
nedenfor gælder for denne type enheder.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Undertegnede Acer erklærer herved, at notebook-pc serien overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.