インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

xiii

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla
dina krav på bärbar datorbehandling.

Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälp vid användning av din
bärbara Acer-dator:
Till att börja med finns instruktionsfoldern Quick start up guide... som hjälper
dig komma igång med installationen av datorn.
Den Allmän användarguide för Aspire-serien innehåller användbar information
som gäller alla modeller i Aspire-produktserien. Den omfattar grundläggande
ämnen som Acer eRecovery Management, användning av tangentbordet, ljud,
osv. Var medveten om att Allmän användarguide samt AcerSystem User Guide
som nämns nedan till följd av sin natur då och då hänvisar till funktioner som
bara finns i vissa av seriens modeller men inte nödvändigtvis i den modell som
du har köpt. Sådana exempel markeras i texten med fraser som "endast för
vissa modeller".
Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i
AcerSystem User Guide. Denna handbok innehåller detaljerad information om
ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och
felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler,
samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable
Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ
dessa steg för att få tillgång till den:

1 Välj

Start > Alla program > AcerSystem.

2 Dubbelklicka på AcerSystem User Guide.

Obs! Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa
filen. Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det
att installeras när du dubbelklickar på AcerSystem User Guide.
Utför installationen genom att följa instruktionerna på
bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader
finns på menyn Hjälp och Support.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.