インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

3

Sv

en

ska

Pekplatta

Den inbyggda pekplattan är en pekenhet som känner av rörelser på ytan.
Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan.
Handlovsstödets centrala placering ger optimal komfort och stöd.

Grunder för användning av pekplattan
(med två klickknappar)

Nedan beskrivs hur du använder pekplattan med två klickknappar.

Flytta pekaren genom att flytta fingret över pekplattan.

Du kan markera objekt eller utföra funktioner genom att trycka på vänster

och högerknappen vid nedre kanten av pekplattan. De två knapparna

fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Att klicka med

fingret på pekplattan har samma effekt som att klicka på vänster

musknapp.

Obs! Illustrationerna är endast avsedda för referensändamål. Den
exakta konfigurationen i din dator beror på vilken modell du har
köpt.

Obs! Håll pekplattan ren och torr och använd den bara när dina
fingrar är rena och torra. Pekplattan är känslig för fingerrörelser.
Det betyder att lättare beröring ger bättre respons. Pekplattan
svarar inte bättre för att du trycker hårdare på den.

Obs! Vertikal och horisontell bläddring är aktiverad i pekplattan
som standard. Den kan avaktiveras under musinställningarna i
Windows kontrollpanel.

Funktion

Vänster knapp

Höger knapp Pekplatta

Utför

Klicka snabbt två

gånger.

Tryck två gånger (med

samma hastighet som du

dubbelklickar med en

musknapp).

Markera

Klicka en gång.

Tryck en gång.

Dra

Klicka och håll ned,

dra sedan pekaren

genom att flytta

fingret på pekplattan.

Tryck två gånger (med

samma hastighet som du

dubbelklickar med en

musknapp) och håll sedan

kvar fingret på pekplattan

efter det andra trycket och

dra pekaren.

Visa snabbmeny

Klicka en gång.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.