インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

21

Sv

en

ska

Allmänna kontroller

När du ser på videoklipp, filmer eller bildspel med upplösning för helskärm,
visas två popuppaneler när du flyttar pekdonet. De försvinner automatiskt efter
flera sekunder. Panelen med navigeringskontroller visas längst upp och panelen
med spelarkontroller visas längst ned.

Navigationskontroller

Om du vill gå tillbaka till Arcades hemsida klickar du på knappen Startsida
längst upp till vänster i fönstret. Om du vill gå upp en mappnivå när du letar
efter innehåll klickar du på pilen. Knapparna längst upp till höger (minimera,
maximera, stäng) har PC-standardfunktioner.
Om du vill avsluta Arcade klickar du på knappen Stäng längst upp till höger i
fönstret.

Spelarkontroller

Längst ned i fönstret visas spelarkontrollerna som används för video, bildspel,
filmer och musik. De är standardkontroller för uppspelning (spela upp, paus,
stopp, osv.) och volymkontroller (avstängd och höja/sänka volymen).

Obs! Om du spelar upp filmer från optiska skivor finns det extra
kontroller till höger om volymkontrollerna. De beskrivs mer i
detalj i Bio i den här guiden.

Bio

Spela upp filmen:

Klicka på Spela upp filmen om du vill se en film från den optiska skivenheten.
Beroende på vilken typ av optisk enhet som är installerad i din dator kan du
spela upp filmer från Blu-Ray-, standard-DVD- och video-CD-skivor (VCDs) med
funktionen Cinema i Acer Arcade Deluxe. Den här spelaren har samma
funktioner och kontroller som en typisk DVD-spelare.
När du sätter i en skiva i DVD-enheten börjar filmen spelas upp automatiskt. En
popuppanel med kontroller för styrning av filmen visas längst ned i fönstret när
du rör pekdonet.
Om fler än en optisk enhet innehåller en uppspelningsbar skiva får du en fråga
om vilken du vill se när du klickar på Spela upp filmen.
Du kan även välja innehåll från hårddisken genom att klicka på Video och
navigera till det videoklipp du vill se med hjälp av en mappläsare.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.