インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

32

Sv

enska

Obs! Om indikeringslampan för vänteläge inte lyser har datorn
försatts i viloläge och därför stängts av. Om ström
indikeringslampan inte lyser men indikeringslampan för
vänteläge lyser har datorn försatts i vänteläge. I båda fallen
startar du upp datorn genom att trycka på och sedan släppa upp
av/på-knappen. Lägg märke till att datorn kan övergå i viloläge
efter en viss tid i vänteläge.

Vad du bör ta med dig till möten

Till relativt kortvariga möten behöver du förmodligen bara ta med själva
datorn. Till längre möten, eller när batteriet inte är fulladdat, kan det vara
klokt att ta med nätadaptern så att du kan ansluta datorn till ett eluttag i
möteslokalen.

Om det inte finns några eluttag i rummet kan du minska strömförbrukningen
genom att placera datorn i vänteläge. Tryck på <Fn> + <F4> eller stäng
bildskärmslocket när du inte använder datorn aktivt. Återuppta arbetet genom
att öppna bildskärmslocket (om det är stängt), tryck därefter in av/på-knappen
och släpp upp den.

Ta med datorn hem

När du rör dig mellan kontoret och hemmet och vice versa.

Förbereda datorn

När du kopplat bort datorn från alla tillbehör gör du på följande sätt:

Kontrollera att du har tagit ut alla skivor och disketter från läsenheterna.
I annat fall kan enheternas läs- och skrivhuvuden skadas.

Packa datorn i en skyddande väska som förhindrar att den glider omkring
och som dämpar stöten om du skulle råka tappa den.

Varning: Packa inte föremål bredvid eller ovanpå datorn.
Tryck på bildskärmslocket kan skada bildskärmen.

Vad du bör ta med dig

Om du inte redan har följande föremål hemma bör du ta med dem:

Nätadapter och nätsladd

Den utskrivna Quick start up guide

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.