インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

iii

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

i wygody użytkownika

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania
w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na
urządzeniu.

Wyłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego
gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu.
Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki.

OSTRZEŻENIE dotyczące odłączania urządzenia

Należy stosować się do następujących wytycznych podczas przyłączania i
odłączania zasilania do zespołu zasilacza:

Zainstalować zespół zasilacza przed przyłączeniem przewodu zasilającego do
gniazdka elektrycznego prądu przemiennego.

Odpiąć przewód zasilający przed wyjęciem zespołu zasilacza z komputera.

Gdy system posiada kilka źródeł zasilania, należy odłączyć zasilanie od systemu
odpinając wszystkie przewody zasilające od zasilaczy.

OSTRZEŻENIE dotyczące dostępności

Należy zadbać, aby gniazdko elektryczne, do którego przyłączany jest przewód
zasilający było łatwo dostępne oraz znajdowało się możliwie jak najbliżej operatora
sprzętu. W razie konieczności odłączenia zasilania sprzętu należy odpiąć przewód
zasilający od gniazdka elektrycznego.

OSTRZEŻENIE dotyczące zaślepek gniazd kart
(tylko w niektórych modelach)

Komputer jest dostarczany z zaślepkami, które zostały włożone w gniazda kart.
Karty zaślepiające chronią niewykorzystywane gniazda przed kurze, metalowymi
przedmiotami oraz innymi zanieczyszczeniami. Należy zachować te zaślepki, i
korzystać z nich w chwili, gdy gniazda pozostają puste.

OSTRZEŻENIA dotyczące korzystania ze słuchawek

Aby chronić swój słuch przestrzegaj poniższych zaleceń.

Zwiększaj głośność stopniowo, dopóki dźwięk nie będzie słyszany wyraźnie i
komfortowo.

Nie zwiększaj poziomu głośności, gdy słuch zaadaptuje się do bieżącego
poziomu.

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.