インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

x

mogą być poważne obrażenia ciała. Zabrania się korzystania z urządzenia w czasie
lotu samolotem. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń teletransmisji w samolocie może być
niebezpieczne dla sprawności działania systemów samolotu, może zakłócać sieć
telefonów bezprzewodowych oraz może być niedozwolone.

Warunki pracy potencjalnie zagrażające
eksplozją

Urządzenie należy wyłączyć w miejscach stwarzających ryzyko wybuchu;
przestrzegać wszystkich zamieszczonych w takich miejscach oznaczeń i instrukcji.
Ryzyko eksplozji występuje wszędzie tam, gdzie zazwyczaj zaleca się wyłączenie
silnika samochodu. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch
lub pożar, a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. Wyłączać notebook w
pobliżu dystrybutorów paliwa na stacjach. Należy pamiętać o przestrzeganiu
ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego na stacjach paliw, w
zakładach chemicznych lub w miejscach stosowania materiałów wybuchowych.
Obszary o zwiększonym zagrożeniu wybuchem są często, ale nie zawsze, dobrze
oznakowane. Powyższe zalecenia dotyczą dolnych pokładów statków, rozlewni i
magazynów paliw lub substancji chemicznych, pojazdów przewożących paliwo
gazowe w stanie ciekłym (np. propan lub butan) oraz obszarów, w których powietrze
zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub
drobne cząstki metalu. Nie włączać notebooka tam, gdzie zabrania się korzystania z
telefonów komórkowych, albo tam, gdzie może to spowodować zakłócenia lub inne
niebezpieczeństwa.

Połączenia ratunkowe

Ostrzeżenie: Przy użyciu tego urządzenia nie można wykonywać połączeń
ratunkowych. W celu wykonania połączenia ratunkowego trzeba będzie wybrać
odpowiedni numer telefonu w telefonie komórkowym lub w innym systemie łączności
telefonicznej.

Zalecenia dotyczące utylizacji

Likwidując to urządzenie elektroniczne nie należy wyrzucać go do
śmietnika. Aby zminimalizować skażenie i zapewnić maksymalną
ochronę globalnego środowiska naturalnego, należy urządzenie
przetworzyć do ponownego wykorzystania. Aby uzyskać więcej
informacji o regulacjach prawnych dotyczących zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwiedź witrynę
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.