インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

1

Polski

FKlawisze specjalne i wskaźniki

Przyciski specjalne i wskaźniki umożliwiają łatwy dostęp do przydatnych funkcji i
wyczyszczenie statusu informacji.

Ikona

Element

Opis

Klawisz kopii
zapasowej

Uruchamia program Acer Backup Management
pozwalający na wykonywanie kopii zapasowych w
trzech krokach (tylko w niektórych modelach).

P

Przycisk
PowerSmart

Przełącza komputer na tryb oszczędności energii
(tylko w niektórych modelach).

Klawisz
programowalny

Programowalny przez użytkownika
(tylko w niektórych modelach).

Wskaźnik zasilania Wskazuje stan zasilania komputera.

Wskaźnik
akumulatora

Wskazuje stan akumulatora komputera.
1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy
akumulator jest ładowany.
2. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem
podczas pracy w trybie zasilania prądem
przemiennym.

Wskaźnik
komunikacji

Wskazuje stan połączenia bezprzewodowego
komputera z urządzeniem.

Wskaźnik dysku
twardego

Świeci, gdy działa dysk twardy.

Wskaźnik
Num Lock

Świeci po uaktywnieniu klawisza NumLk
(tylko w niektórych modelach).

Wskaźnik
Caps Lock

Świeci po uaktywnieniu klawisza Caps Lock
(tylko w niektórych modelach).

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.