インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

4

Polski

Używanie klawiatury

Pełnowymiarowa klawiatura posiada wbudowany blok klawiszy numerycznych*,
oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows,
klawisze funkcyjne oraz specjalne.

Klawisze blokad i osadzony blok klawiszy
numerycznych*

Klawiatura jest wyposażona w 3 klawisze blokad, których funkcje można włączać i
wyłączać.

Funkcje wbudowanego bloku klawiszy numerycznych są takie same, jak w
przypadku bloku numerycznego w komputerze stacjonarnym. Funkcje te są
oznaczone małymi znakami, znajdującymi się w górnym prawym rogu klawiszy.
W celu uproszczenia opisu klawiatury, nie umieszczono symboli klawiszy sterowania
kursorem.

* tylko w niektórych modelach

Klawisz blokady Opis
Caps Lock

Kiedy włączona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki alfabetyczne
będą pisane dużą literą.

NumLk
<Fn> + <F11>*

Kiedy włączona jest funkcja NumLk, wbudowany blok klawiszy działa w
trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora
(zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany
przy dużej ilości wprowadzanych danych liczbowych. Lepszym
rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznej klawiatury.

Scr Lk
<Fn> + <F12>

Kiedy włączona jest funkcja Scr Lk, ekran przesuwa się o jedną linię w
górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół.
Scr Lk nie działa z niektórymi aplikacjami.

Wymagany dostęp

NumLk włączony

NumLk wyłączony

Klawisze numeryczne
na wbudowanym bloku
klawiszy
numerycznych

Liczby wpisuje się w normalny
sposób.

Klawisze sterowania
kursorem na
wbudowanym bloku
klawiszy

Używając klawiszy sterowania
kursorem należy przytrzymywać

klawisz <

>.

Używając klawiszy
sterowania kursorem należy
przytrzymywać klawisz
<Fn>.

Klawisze głównego
bloku klawiatury

Podczas wpisywania liter z
użyciem wbudowanej klawiatury
należy przytrzymywać klawisz
<Fn>.

Litery wpisuje się w
normalny sposób.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.