インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

5

Polski

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu
uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność
ekranu czy ustawienia głośności.
Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed
naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu Ikona Funkcja

Opis

<Fn> + <F3>

Klawisz
komunikacji

Włącza/wyłacza urządzenia
komunikacyjne komputera. (urządzenia
komunikacyjne mogą być różne w
zależności od konfiguracji.)

<Fn> + <F4>

Wstrzymanie

Powoduje przejście komputera do trybu
Wstrzymanie.

<Fn> + <F5>

Przełączenie
wyświetlania

Umożliwia przełączanie sygnału
wyjściowego wyświetlacza na ekran
wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor
(jeśli jest przyłączony) lub na oba.

<Fn> + <F6>

Wyłączenie
ekranu

Wyłącza podświetlenie ekranu
wyświetlacza w celu oszczędzania
energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu
przywrócenia wyświetlania.

<Fn> + <F7>

Przełączenie
touchpada

Umożliwia włączanie i wyłączanie
wewnętrznego touchpada.

<Fn> + <F8>

Przełączanie
głośnika

Umożliwia włączanie i wyłączanie
głośników.

<Fn> + <F11>

NumLk

Włączanie i wyłączanie wbudowanego
bloku klawiszy numerycznych
(tylko w niektórych modelach).

<Fn> + < >

Zwiększenie
jasności

Zwiększa jasność ekranu.

<Fn> + < >

Zmniejszenie
jasności

Zmniejsza jasność ekranu.

<Fn> + < >

Zwiększenie
głośności

Zwiększa głośność dźwięku.

<Fn> + < >

Zmniejszenie
głośności

Zmniejsza głośność dźwięku.

<Fn> + <Home>

Odtwórz/
Wstrzymaj

Odtwarzanie lub wstrzymanie
wybranego pliku multimedialnego.

<Fn> + <Pg Up>

Zatrzymaj

Zatrzymanie odtwarzania wybranego
pliku multimedialnego.

<Fn> + <Pg Dn>

Wstecz

Powrót do wcześniejszego pliku
multimedialnego.

<Fn> + <End>

Dalej

Przeskoczenie do następnego pliku
multimedialnego.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.