インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

21

Polski

Podczas oglądania filmów z płyt DVD do panelu wyskakującego dodawane są
następujące specjalne elementy sterujące:

Menu DVD

Napisy

Język

Migawka

Kąt

Po poruszeniu myszą/kursorem w trakcie oglądania filmu, u dołu ekranu pojawi się
pasek menu. Zawiera on przyciski pozwalające na sterowanie odtwarzaniem filmu,
wybór napisów, ustawienie głośności, wybieranie języka ścieżki dźwiękowej oraz
ustawianie funkcji zaawansowanych.

Uwaga: Dostępność funkcji zależy od tego, co obsługuje odtwarzany
dysk optyczny.

Kliknięcie przycisku Stop spowoduje zatrzymanie odtwarzanego filmu i powrót do
ekranu głównego opcji Cinema. U dołu ekranu znajdują się przyciski, które
pozwalają na przywrócenie odtwarzania filmu od momentu, w którym został
zatrzymany, uruchomienie filmu od początku lub wysunięcie płyty.

Wideos:

Kliknięcie opcji Wideo pozwala na obejrzenie klipu wideo zapisanego na dysku
twardym.

Uwaga: Funkcja Wideo ma za zadanie odtwarzanie rozmaitych
formatów wideo. Pełną listę obsługiwanych formatów można znaleźć
w sekcji pomocy Wideo. Aby obejrzeć film z płyty DVD lub VCD,
należy skorzystać z opcji Cinema.

Odtwarzanie pliku wideo:

Kliknij opcję Wideo, aby otworzyć przeglądarkę plików pozwalającą na przejście do
klipu wideo, który chcesz obejrzeć.

Aby odtworzyć plik wideo, dwukrotnie go kliknij. Rozpocznie się odtwarzanie pliku
wideo w trybie pełnoekranowym. W momencie poruszenia myszką u dołu ekranu
pojawi się wyskakujący panel sterowania. Aby powrócić do strony Wideo, kliknij
Zatrzymaj.

Można przechwycić stop-klatkę danej sceny, klikając przycisk Migawka w
wyskakującym panelu sterowania.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.