インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

33

Polski

Co należy wziąć ze sobą

Należy wziąć ze sobą niektóre rzeczy, jeżeli nie ma ich w domu:

Zasilacz prądu przemiennego i przewód zasilający

Wydrukowaną Quick start up guide

Zalecenia dodatkowe

Podczas podróży do pracy i z pracy należy stosować się do podanych poniżej
zaleceń dotyczących zabezpieczenia komputera:

Zabierając komputer ze sobą należy minimalizować wpływ zmian temperatury.

W razie konieczności zatrzymania się na dłuższy czas bez możliwości zabrania
komputera ze sobą, należy zostawić go w bagażniku samochodu, aby uniknąć
nadmiernego nagrzewania komputera.

Zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować kondensację.
Przed włączeniem komputera należy zaczekać na przywrócenie temperatury
pokojowej i sprawdzić, czy nie doszło do kondensacji pary na ekranie.
W przypadku zmianytemperatury o więcej niż 10°C (18°F), należy dłużej
zaczekać na powolne przywrócenie temperatury pokojowej. O ile to możliwe,
należy pozostawić komputer na 30 minut w otoczeniu o temperaturze
pośredniej pomiędzy temperaturą zewnętrzną i temperaturą pokojową.

Konfiguracja biura domowego

Jeżeli często pracujesz korzystając z komputera w domu, korzystne może być
zakupienie drugiego zasilacza prądu przemiennego, przeznaczonego do używania
w domu. Posiadanie drugiego zasilacza prądu zmiennego pozwoli uniknąć
przenoszenia dodatkowego ciężkiego przedmiotu do domu i z domu.

Jeżeli używasz komputera w domu przez znaczne okresy czasu, korzystne może
być także dodanie zewnętrznej klawiatury, monitora lub myszki.

Podróżowanie z komputerem

Podczas podróży na większe odległości, na przykład z własnego biura do biura
klienta lub podczas lokalnych podróży.

Przygotowanie komputera

Komputer należy przygotować w taki sam sposób, jak w przypadku zabierania go do
domu. Należy sprawdzić, czy akumulator komputera jest naładowany. Podczas
przechodzenia przez bramkę kontroli, ochrona lotniska może wymagać włączenia
komputera.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.