インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

34

Polski

Co należy wziąć ze sobą

Należy wziąć ze sobą następujące elementy wyposażenia:

Zasilacz prądu przemiennego

Zapasowy, całkowicie naładowany pakiet akumulatora

Dodatkowe pliki ze sterownikami drukarek, jeżeli planowane jest użycie innej
drukarki

Zalecenia dodatkowe

Oprócz stosowania się do zaleceń obowiązujących przy przenoszeniu komputera do
domu, należy stosować się także do poniższych zaleceń w celu zabezpieczenia
komputera podczas podróży:

Komputer należy zawsze traktować jako bagaż podręczny.

O ile to możliwe, komputer należy trzymać przy sobie. Urządzenia do
prześwietlania bagażu na lotnisku są bezpieczne dla komputera, ale nie należy
poddawać komputera działaniu wykrywacza metalu.

Należy unikać narażania dyskietek elastycznych na działanie ręcznych
wykrywaczy metalu.

Podróże zagraniczne z komputerem

Podczas podróży z kraju do kraju.

Przygotowanie komputera

Komputer należy przygotować w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych
podróży.

Co należy wziąć ze sobą

Należy wziąć ze sobą następujące elementy wyposażenia:

Zasilacz prądu przemiennego

Przewody zasilające odpowiednie do użycia w docelowym kraju podróży

Zapasowe, w pełni naładowane pakiety akumulatorów

Dodatkowe pliki ze sterownikami drukarek, jeżeli planowane jest użycie innej
drukarki

Dowód zakupu, gdyby wystąpiła konieczność okazania takiego dokumentu
służbom celnym

Paszport International Travelers Warranty (Międzynarodowa gwarancja
podróżnego)

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.