インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

46

Polski

Używanie oprogramowania

Odtwarzanie filmów DVD

Uwaga: Ta funkcja występuje tylko w niektórych modelach.

Po zainstalowaniu napędu DVD we wnęce na napęd optyczny, komputer można
wykorzystać do odtwarzania filmów DVD.

1

Wysuń tacę napędu DVD i włóż płytę z filmem DVD; następnie zamknij
tacę DVD.

Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza DVD, program
żąda wprowadzenia kodu regionu. Dyski DVD są podzielone na
6 regionów. Po ustawieniu kodu regionu napędu DVD, będzie on
odtwarzał jedynie dyski DVD dla danego regionu. Kod regionu można
ustawiać maksymalnie pięć razy (włącznie z pierwszym ustawieniem),
a po tym czasie ostatnio wprowadzony kod regionu pozostanie na
stałe. Odzyskiwanie zawartości dysku twardego, nie powoduje
wyzerowania ilości prób ustawienia kodu regionu. W celu uzyskania
informacji o kodach regionu filmów DVD zapoznaj się z tabelą
przedstawioną poniżej.

2

Film DVD zostanie odtworzony automatycznie po kilku sekundach.

Uwaga: Aby zmienić kod regionu, należy włożyć do napędu DVD film
DVD z innym kodem regionu. Aby uzyskać więcej informacji należy
zapoznać się z informacjami systemu pomocy.

Kod regionu

Kraj lub region

1

USA, Kanada

2

Europa, Bliski Wschód, Południowa Afryka, Japonia

3

Azja Południowo-Wschodnia, Tajwan, Korea Południowa

4

Ameryka Łacińska, Australia, Nowa Zelandia

5

Dawne republiki Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich, części Afryki, Indie

6

Chińska Republika Ludowa

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.