インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

47

Polski

Często zadawane pytania

Poniżej zamieszczona jest lista możliwych sytuacji, które mogą wystąpić podczas
użytkowania komputera. Do każdej z tych sytuacji dołączone są łatwe sposoby
rozwiązania problemu.

Nacisnąłem przycisk zasilania, ale komputer nie startuje ani nie
uruchamia się.

Sprawdź wskaźnik zasilania:

Jeżeli nie świeci, komputer nie jest zasilany. Sprawdź:

Jeżeli pracujesz na zasilaniu bateryjnym, akumulator może być
rozładowany w stopniu uniemożliwiającym zasilanie komputera.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego w celu doładowania pakietu
akumulatora.

Upewnij się, że zasilacz prądu przemiennego jest prawidłowo podłączony
do komputera i gniazda zasilania sieciowego.

Jeżeli wskaźnik świeci, sprawdź:

Czy w zewnętrznej stacji USB dyskietek nie znajduje się dyskietka, nie
zawierająca systemu operacyjnego? Wyjmij dyskietkę lub zastąp ją
dyskietką zawierającą system operacyjny, a następnie naciśnij klawisze
<Ctrl> + <Alt> + <Del>, aby ponownie uruchomić komputer.

Na ekranie nic się nie wyświetla.

System zarządzania energią automatycznie wyłącza wyświetlanie obrazu w celu
oszczędzania energii. Naciśnij dowolny przycisk, aby przywrócić wyświetlanie.

Jeżeli po naciśnięciu klawisza obraz nadal nie wyświetla się, mogą być trzy
przyczyny takiego stanu:

Poziom jasności jest zbyt niski. Naciśnij <Fn> + < >, aby zwiększyć poziom
jasności.

Urządzenie wyświetlania może być przełączone na zewnętrzny monitor.
Naciśnij klawisz skrótu przełączania wyświetlania <Fn> + <F5>, aby przełączyć
wyświetlanie z powrotem na komputer.

Jeżeli świeci wskaźnik wstrzymania, komputer znajduje się w trybie wstrzymania.
Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby przywrócić normalny tryb pracy.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.