インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

52

Polski

Przepisy i uwagi dotyczące

bezpieczeństwa

Oświadczenie FCC

Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych
klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Powyższe ograniczenia stworzono w
celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w
instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować
energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania oraz użytkowania
niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności
radiowej.

Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej
instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i
telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik może
podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez:

zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej,

zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem,

podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu zasilania niż
odbiornik,

konsultację z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.

Notice: Kable ekranowane

W celu uzyskania zgodności z przepisami FCC, wszystkie połączenia z innymi
urządzeniami komputerowymi muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych.

Notice: Urządzenia peryferyjne

Do tego notebooka można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia
wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) posiadające certyfikat zgodności z
ograniczeniami klasy B. Skutkiem eksploatacji z przyłaczonymi urządzeniami
peryferyjnymi, które nie posiadają świadectw zgodności, mogą być zakłócenia
odbioru radia i telewizji.

Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zaakceptowane w sposób wyraźny przez
producenta, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania
z urządzenia, co wynika z przepisów Federal Communications Commission
(Federalnej Komisja Łączności).

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.