インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

53

Eng

lish

Polski

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Uwagi dotyczące modemu
(tylko w niektórych modelach)

TBR 21

Sprzęt ten uzyskał aprobatę [Decyzja Rady 98/482/EC - "TBR 21"] dotyczącą
pojedynczych połączeń terminalowych z siecią PSTN (Public Switched Telephone
Network [Publiczna przełączana sieć telefoniczna]). Jednakże, z powodu różnic
pomiędzy indywidualnymi sieciami PSTN, dostępnymi w różnych krajach, aprobata
sama w sobie nie daje bezwarunkowej gwarancji prawidłowości działania dla
każdego punktu końcowego PSTN. W przypadku problemów należy w pierwszej
kolejności kontaktować się z dostawcą sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji o
krajach, których to dotyczy, zobacz "Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa"
na stronie 52
.

Oświadczenie o jakości wyświetlania pikseli
wyświetlacza LCD

Wyświetlacz LCD jest produkowany z zastosowaniem technik wytwarzania o
wysokiej precyzji. Pomimo to, niektóre piksele mogą czasami nie świecić lub mogą
być widoczne jako czarne lub czerwone punkty. Nie wpływa to na zapisany obraz,
ani nie stanowi objawu nieprawidłowego działania.

Uwagi prawne dotyczące urządzenia radiowego

Uwaga: Zamieszczone poniżej informacje prawne dotyczą tylko
modeli dla sieci bezprzewodowych LAN i/lub Bluetooth.

Informacje ogólne

Aby zapobiec zakłóceniom sygnału radiowego w licencjonowanych usługach,
urządzenie zostało skonstruowane do użytku w pomieszczeniach.

Urządzenie to spełnia wymagania norm częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa w
krajach lub regionach, w których uzyskało aprobatę do używania w instalacjach
bezprzewodowych.W zależności od konfiguracji, urządzenie to może zawierać lub
nie zawierać układy radiowej komunikacji bezprzewodowej (takie jak moduły
bezprzewodowych sieci LAN i/lub Bluetooth). Poniższe informacje dotyczą
produktów z takimi urządzeniami.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.