インストラクションマニュアル Acer - Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire series, Aspire 5741Z, Aspire 5741

前へ 次へ
background image

54

Polski

Deklaracja zgodności z normami krajów Unii
Europejskiej

Firma Acer oświadcza niniejszym, że ta seria notebooków PC, jest zgodna z
istotnymi wymaganiami i innymi odnośnymi warunkami Dyrektywy 1999/5/EC.

Lista objętych krajów

Kraje członkowskie Unii Europejskiej w lipcu 2009: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja,
Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia,
Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry,
Republika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, Cypr, Malta, Bułgaria i Rumunia.
Używanie jest dozwolone w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii,
Islandii oraz w Liechtensteinie. Urządzenie musi być używane ściśle zgodnie z
przepisami i ograniczeniami odpowiednimi dla danego kraju. W celu uzyskania
dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem kraju użytkowania.
Aby przejrzeć najnowszą listę krajów, przejdź na stronę http://ec.europa.eu/
enterprise/rtte/implem.htm.

Wymagania bezpieczeństwa FCC RF

Poziom promieniowania karty Mini PCI bezprzewodowej sieci LAN oraz karty
Bluetooth jest znacznie niższy od obowiązujących, zgodnie z wymaganiami FCC,
limitów emisji sygnałów częstotliwości radiowej. Niemniej jednak, serii notebooków
PC należy używać w taki sposób, aby zminimalizować kontakt z ludźmi podczas
pracy, co można osiągnąć w następujący sposób:

1

Użytkownicy powinni stosować się do instrukcji bezpieczeństwa RF,
dotyczących pracy z urządzeniami bezprzewodowymi, które znajdują się w
instrukcji obsługi każdego urządzenia RF.

Ostrzeżenie: Aby spełnić wymagania zgodności z limitami FCC
ekspozycji radiowej, konieczne jest utrzymanie odległości przynajmniej
20 cm (8 cali) pomiędzy wszelkimi osobami i anteną zintegrowanej
karty bezprzewodowej LAN Mini PCI wbudowanej w ekran.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.