ユーザーマニュアル Acer - TravelMate 5735, TravelMate series, TravelMate 5735G, TravelMate 5735Z, TravelMate 5335

前へ 次へ
background image

8

Sv

enska

Vy från höger

#

Ikon

Objekt

Beskrivning

1

USB 2.0-portar

Anslutning för USB 2.0-enheter
(t.ex. USB-mus, USB-kamera).

2

Optisk enhet

Inbyggd optisk enhet för CD- eller DVD-
skivor.

3

Åtkomstindikator för
optisk enhet

Tänds när den optiska enheten är aktiv.

4

Utmatningsknapp för
optisk enhet

Matar ut skivan från den optiska
läsenheten.

5

Häl för mekanisk
utmatning

Matar ut enhetsfacket från den optiska
enheten när datorn är avstängd.
Obs! För in spetsen på ett gem i det
mekaniska utmatningshålet för att mata
ut det optiska enhetsfacket när datorn är
avslagen.

6

Skåra för
Kensingtonlås

Ansluts till ett Kensington-kompatibelt
datorskyddslås.
Obs! Lägg datorns låsvajer runt ett fast
föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till
en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i
uttaget och lås det sedan genom att
vrida om nyckeln. Vissa modeller är dock
nyckellösa.

3 5

6

4

2

1

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.