ユーザーマニュアル Acer - TravelMate 5735, TravelMate series, TravelMate 5735G, TravelMate 5735Z, TravelMate 5335

前へ 次へ
background image

6

Polski

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu
uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność
ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed
naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu Ikona

Funkcja

Opis

<Fn> + <F3>

Komunikacja

Włącza/wyłącza urządzenia
komunikacyjne komputera.
(Urządzenia komunikacyjne mogą być
różne w zależności od konfiguracji).

<Fn> + <F4>

Wstrzymanie

Powoduje przejście komputera do trybu
Wstrzymanie.

<Fn> + <F5>

Przełączenie
wyświetlania

Umożliwia przełączanie sygnału
wyjściowego wyświetlacza na ekran
wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor
(jeśli jest przyłączony) lub na oba.

<Fn> + <F6>

Wyłączanie
ekranu

Wyłącza podświetlenie ekranu
wyświetlacza w celu oszczędzania
energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu
przywrócenia wyświetlania.

<Fn> + <F7>

Przełączenie
touchpada

Służy do włączania i wyłączania
touchpada.

<Fn> + <F8>

Przełączanie
głośnika

Umożliwia włączanie i wyłączanie
głośników.

<Fn> + < >

Zwiększenie
głośności

Zwiększa głośność dźwięku.

<Fn> + < >

Zmniejszenie
głośności

Zmniejsza głośność dźwięku.

<Fn> + < >

Zwiększenie
jasności

Zwiększa jasność ekranu.

<Fn> + < >

Zmniejszenie
jasności

Zmniejsza jasność ekranu.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.