ユーザーマニュアル Acer - TravelMate 5735, TravelMate series, TravelMate 5735G, TravelMate 5735Z, TravelMate 5335

前へ 次へ
background image

5

Č

ešt
ina

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění
většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než
stisknete druhou klávesu této kombinace.

3

Displej

Na displeji, označovaném také displej z
tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD),
se zobrazuje grafický výstup počítače
(konfigurace se může lišit podle modelů).

4

Indikátor
komunikace

Indikuje stav zařízení pro bezdrátové připojení
počítače.

Indikátor HDD

Svítí, pokud je aktivní pevný disk.

5

Vypínač napájení

Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.

6

Reproduktor

Zajišt’ují zvukový výstup.

7

Klávesnice

Slouží k zadávání údajů do počítače.

8

Touchpad

Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má
podobnou funkci jako počítačová myš.

9

Tlačítka
(levé a pravé)

Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé
tlačítko myši.

10

Podložka ruky

Oblast k pohodlnému opření rukou při
používání počítače.

Klávesová
zkratka

Ikona

Funkce

Popis

<Fn> + <F3>

Komunikace

Povoluje/zakazuje komunikační
zařízení počítače.
(Komunikační zařízení mohou mít
různou konfiguraci.)

<Fn> + <F4>

Režim spánku

Slouží k přepnutí počítače do režimu
spánku.

<Fn> + <F5>

Přepnutí displeje Přepíná výstup zobrazení mezi

displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.

#

Ikona

Položka

Popis

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.