ユーザーマニュアル Acer - TravelMate 5735, TravelMate series, TravelMate 5735G, TravelMate 5735Z, TravelMate 5335

前へ 次へ
background image

5

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine
nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost’ výstupu.

Ak chcete aktivovat’ klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením
ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

3

Obrazovka

Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display
(LCD), zobrazuje výstup z počítača
(konfigurácia sa môže v závislosti od
modelu líšit’).

4

Kontrolka komunikácie Signalizuje stav zariadenia na bezdrôtové

pripojenie počítača.

Kontrolka pevného
disku

Svieti, keď je jednotka pevného disku
aktívna.

5

Hlavný vypínač

Zapína a vypína počítač.

6

Reproduktor

Poskytuje výstup zvuku.

7

Klávesnica

Slúži na zadávanie údajov do počítača.

8

Dotyková plocha

Zariadenie s citlivost’ou na dotyk, ktoré
funguje ako počítačová myš.

9

Tlačidlá na klikanie
(ľavé a pravé)

Funkcia ľavého a pravého tlačidla je
podobná ako funkcia ľavého a pravého
tlačidla myši.

10

Podložka rúk

Pohodlná opora rúk pri práci s počítačom.

Klávesová
skratka

Ikona

Funkcia

Popis

<Fn> + <F3>

Komunikácia

Zapína a vypína komunikačné
zariadenia počítača.
(Komunikačné zariadenia sa môžu
líšit’ v závislosti od konfigurácie.)

<Fn> + <F4>

Režim spánku

Prepne počítač do režimu spánku.

<Fn> + <F5>

Prepínanie
zobrazenia

Prepína výstup zobrazenia –
obrazovka, externý monitor (ak je
pripojený) a obidva súčasne.

#

Ikona

Položka

Popis

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.