ユーザーマニュアル Acer - TravelMate 5735, TravelMate series, TravelMate 5735G, TravelMate 5735Z, TravelMate 5335

前へ 次へ
background image

3

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile
databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:
Til å begynne med vil oppsettplakaten hjelpe deg i gang med oppsettet av
datamaskinen.
Den generiske brukerveiledningen for TravelMate-serien inneholder
nyttig informasjon om alle modeller i TravelMate-produktserien. Den dekker
grunnleggende emner som bruk av tastaturet og lyd, osv. Vennligst merk at
AcerSystem Brukerveiledning som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil
referere til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller i
serien, men ikke nødvendigvis på den modellen du kjøpte. Slike forekomster er
markert i teksten med språk som "bare for visse modeller".
I den trykte Brukerhåndboken får du en innføring i de grunnleggende
egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer
om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i
AcerSystem User Guide. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om
emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og
feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell
informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er
tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet
på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:
1 Klikk på Start > Alle programmer > AcerSystem.
2 Klikk på AcerSystem User Guide.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe

Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på AcerSystem

User Guide føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i

stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du

vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.