ユーザーマニュアル Acer - TravelMate 5735, TravelMate series, TravelMate 5735G, TravelMate 5735Z, TravelMate 5335

前へ 次へ
background image

8

Norsk

Høyre visning

#

Ikon

Element

Beskrivelse

1

USB 2.0-porter

Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks.
USB-mus, USB-kamera).

2

Optisk stasjon

Intern optisk stasjon. Godtar CDer og
DVDer.

3

Tilgangsindikator for
optisk disk

Lyser når den optiske stasjonen er
aktiv.

4

Utløserknapp for
optisk stasjon

Løser ut den optiske disken fra
stasjonen.

5

Nødutløserhull

Løser ut platen i den optiske stasjonen
når datamaskinen er slått av.
Merk: Sett en binders i
nødutløserhullet hvis du må løse ut
den optiske stasjonen når
datamaskinen er av.

6

Spor for Kensington-lås Kobler til en Kensington-kompatibel

sikkerhetslås for datamaskinen.
Merk: Koble en sikkehetslåskabel rundt
et ubevegelig objekt som et bord eller
håndtaket på en låst skuff. Sett inn
låsen i sporet og vri om nøkkelen for å
låse. Noen nøkkelløse modeller er også
tilgjengelige.

3 5

6

4

2

1

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.