ユーザーマニュアル Acer - TravelMate 5735, TravelMate series, TravelMate 5735G, TravelMate 5735Z, TravelMate 5335

前へ 次へ
background image

5

Sv

en

ska

Snabbknappar

Datorn använder snabbknappar eller knappkombinationer för att komma åt de
flesta av datorns kontroller, t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar snabbknappar genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den
andra knappen i snabbknappskombinationen.

3

Bildskärm

Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD),
visar utdata från datorn (konfigurationen
kan variera mellan olika modeller).

4

Kommunikations-
indikator

Anger status för datorns trådlösa
anslutningsenhet.

Hårddiskindikator

Tänds när hårddisken är aktiv.

5

Strömbrytare

Slår på och stänger av datorn.

6

Högtalare

Avger utgående ljud.

7

Tangentbord

För inmatning av data i datorn.

8

Pekplatta

Beröringskänslig pekenhet som fungerar
som en datormus.

9

Klickknappar
(vänster och höger)

Vänster och höger knapp fungerar som
vänster och höger musknapp.

10

Handlovsstöd

Handlovsstödet ger bekvämt stöd för
händerna när du använder datorn.

Snabbknapp Ikon

Funktion

Beskrivning

<Fn> + <F3>

Kommunikation

Aktiverar/avaktiverar datorns
kommunikationsenheter.
(Kommunikationsenheterna kan
variera beroende på konfiguration.)

<Fn> + <F4>

Viloläge

Placerar datorn i viloläge.

<Fn> + <F5>

Växla bildskärm

Växlar visning mellan datorns
bildskärm och en extern monitor
(i förekommande fall) och båda.

#

Ikon

Objekt

Beskrivning

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.