ユーザーガイド Acer - Aspire one series, AOD271, AOD270

前へ 次へ
background image

3

Polski

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w
zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy plakat instalacyjny pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie
komputera.

Ogólny podręcznik użytkownika komputera serii Aspire One zawiera przydatne
informacje dotyczące wszystkich modeli serii Aspire. Obejmuje podstawowe
zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że Ogólny
podręcznik użytkownika
, odnosi się czasami do funkcji lub elementów tylko
niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu.
W takich przypadkach użyto oznaczenia „tylko w niektórych modelach”.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego
komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer
może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z podręcznikiem Ogólny
podręcznik użytkownika komputera serii Aspire One
. Podręcznik ten zawiera
szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe,
odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz
nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące
bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie
elektronicznej jako dokument w formacie Portable Document Format (PDF) i jest
dostarczany jako zapisany w Twoim notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby
uzyskać do niego dostęp:

1 Kliknij

Start > Wszystkie programy > AcerSystem.

2 Kliknij AcerSystem User Guide.

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie
programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu
Adobe Reader, kliknięcie opcji AcerSystem User Guide spowoduje
uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia
instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje
dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu Pomocy i
obsługi technicznej
.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.