ユーザーガイド Acer - Aspire one series, AOD271, AOD270

前へ 次へ
background image

5

Č

ešt
ina

1. Stavové indikátory na předním panelu jsou viditelné i po zavření víka počítače.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění
většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.
Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než
stisknete druhou klávesu této kombinace.

2

Displej

Na displeji, označovaném také displej z tekutých
krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD),
se zobrazuje grafický výstup počítače
(Konfigurace se může lišit podle modelů).

3

Tlačítko napájení

Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.

4

Klávesnice

Slouží k zadávání údajů do počítače.

5

Touchpad

Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má
podobnou funkci jako počítačová myš.

6

Stavové
indikátory

1

Diody LED (Light-Emitting Diodes; LED), které se
rozsvěcují a informují o stavu funkcí a součástí
počítače.

7

Tlačítka
(levé a pravé)

Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé
tlačítko myši.

8

Podložka ruky

Oblast k pohodlnému opření rukou při používání
počítače.

9

Mikrofon

Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.

Klávesová
zkratka

Ikona Funkce

Popis

<Fn> + <F3>

Komunikace

Povoluje/zakazuje komunikační
zařízení počítače. (Komunikační
zařízení mohou mít různou konfiguraci.)

<Fn> + <F4>

Režim spánku

Slouží k přepnutí počítače do režimu
spánku.

<Fn> + <F5>

Přepnutí displeje

Přepíná výstup zobrazení mezi
displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma zařízeními.

<Fn> + <F6>

Prázdná
obrazovka

Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky
displeje, čímž se ušetří energie.
Podsvícení obnovíte stisknutím
libovolné klávesy.

#

Ikona

Položka

Popis

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.