ユーザーガイド Acer - Aspire one series, AOD271, AOD270

前へ 次へ
background image

5

Hrvatsk

i

1. Indikatori na prednjoj ploči su vidljivi čak i kada je poklopac računala zatvoren.

Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini
upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.
Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite <Fn> tipku prije pritiska druge
tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.

2

Zaslon prikaza

Također nazivan i Liquid-Crystal Display (LCD),
prikazuje izlaz računala (Konfiguracija se može
razlikovati ovisno o modelu).

3

Tipka napajanja

Uključuje i isključuje računalo.

4

Tipkovnica

Za unos podataka u vaše računalo.

5

Dodirna ploča

Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji
funkcionira kao računalni miš.

6

Indikatori stanja

1

Diode koje emitiraju svjetlo (LED) koje se
uključuju kako bi pokazale stanje funkcija i
komponenti računala.

7

Tipke za odabir
(lijeva i desna)

Lijeva i desna tipka djeluju kao lijeva i desna
tipka miša.

8

Oslonac za dlanove

Udobno područje koje pruža potporu rukama
dok koristite računalo.

9

Mikrofon

Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.

Tipkovnički
prečac

Ikona Funkcija

Opis

<Fn> + <F3>

Komunikacija

Omogućava/onemogućava komunikacijske
uređaje računala. (Komunikacijski uređaji
razlikuju se prema konfiguraciji.)

<Fn> + <F4>

Stanje
mirovanja

Stavlja računalo u stanja mirovanja.

<Fn> + <F5>

Prekidač
prikaza

Prebacuje izlaz prikaza između
zaslona prikaza, vanjskog monitora
(ako je priključen) i oba.

<Fn> + <F6>

Prazan zaslon

Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona
prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo
koju tipku za povrat.

#

Ikona

Stavka

Opis

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.