ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

52

M

agyar

A modemre vonatkozó megjegyzések
(csak bizonyos modellek esetében)

TBR 21

A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő
egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21”
tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti
különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli
garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat
végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen
kapcsolatba. Az érintett országokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd:
"Jogszabályi és biztonsági tudnivalók" a 51. oldalon.

Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól

Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki,
illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre,
és nem jelent meghibásodást.

Rádiókészülék hatósági engedélyezési
megjegyzés

Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.

Általános tudnivalók

Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiós interferencia elkerülése
érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték.
A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.
A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi
információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.

Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről

Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat
megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.