ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

vii

Upozornění pro používání optické jednotky
(pouze u vybraných modelů)

Upozornění: Tento spotřebič obsahuje laserový systém a je klasifikován jako
„LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY“. Budete-li mít s tímto zařízením nějaké potíže,
obrat’te se prosím na nejbližší AUTORIZOVANOU servisní organizaci. Nepokoušejte
se otevřít pouzdro, abyste nebyli přímo vystaveni laserovému paprsku.

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY
POZOR: PŘI OTEVŘENÍ HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ OZÁŘENÍ.
ZABRAŇTE OZÁŘENÍ LASEROVÝM PAPRSKEM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA
SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Bezpečnost telefonní linky

Předtím, než budete na zařízení provádět jakýkoli servisní zásah nebo je
demontovat, vždy odpojte všechny telefonní kabely ze zásuvky.

Vyhněte se používání telefonní linky (jiné než bezdrátové) během bouří.
Existuje určité nebezpečí zásahu elektrickým proudem z blesku.

Upozornění! Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo
výměně součástí nepoužívejte neschválené součásti. Informace
o možnostech nákupu vám poskytne prodejce.

Provozní prostředí

Upozornění! Při používání přenosného počítače za následujících
podmínek z bezpečnostních důvodů vypněte všechna
bezdrátová a rádiová zařízení. K těmto zařízením patří (nikoli
však výhradně): bezdrátová sít’ LAN (WLAN), Bluetooth a 3G.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.