ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

15

Č

ešt
ina

Obnovení systému (optický disk)

Pokud vám podpora Acer nepomohla problém vyřešit, můžete použít program Acer
eRecovery Management. Tento program obnoví váš počítač do stavu, ve kterém byl
při dodání, a umožňuje zachovat všechna nastavení a osobní data.

Obnovení vašeho systému

1

Provedení menších oprav.

Pokud přestaly správně pracovat pouze jedna nebo dvě položky softwaru nebo
hardwaru, může se problém vyřešit přeinstalováním softwaru nebo ovladačů
zařízení. Pokud jde o obnovení softwaru a ovladačů, které byly předinstalovány při
výrobě, viz část "Obnovení předinstalovaného softwaru a ovladačů" na
straně 15
. Poky
ny k přeinstalování softwaru a ovladačů, které nebyly
předinstalovány, najdete v dokumentaci k příslušnému produktu nebo na webových
stránkách technické podpory.

2

Obnovení předchozího stavu systému.

Pokud přeinstalování softwaru či ovladačů nepomůže, je možné problém vyřešit
vrácením systém do předchozího stavu, kdy vše fungovalo správně. Pokyny najdete
v části "Obnovení předchozího stavu systému" na straně 16.

3

Vrácení systému do stavu z výroby.

Pokud se problém nepodařilo vyřešit jinak a chcete systém vrátit do stavu z výroby,
viz část "Vrácení systému do stavu z výroby" na straně 17.

Typy obnovení

Obnovení předinstalovaného softwaru a ovladačů

V rámci odstraňování potíží může být nutné přeinstalovat software a ovladače
zařízení, které byly na počítači předinstalovány při výrobě. Obnovení můžete
provést pomocí pevného disku nebo pomocí vytvořených disků pro obnovení.

Nový software: Pokud potřebujete obnovit software, který na vašem počítači
nebyl předinstalován, postupujte podle pokynů pro instalaci takového softwaru.

Nové ovladače zařízení: Pokud potřebujete obnovit ovladače zařízení, které na
vašem počítači nebyly předinstalovány, postupujte podle pokynů poskytnutých
se zařízením.

Obnovení předinstalovaného softwaru a ovladačů:

1

Klepněte na Start > Všechny programy > Acer a poté klepněte na Acer
eRecovery Management
.

- NEBO -

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.