ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

25

Č

ešt
ina

Řízení spotřeby

Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který trvale
sleduje aktivitu systému. Je sledována veškerá aktivita následujících zařízení:
klávesnice, myš, pevný disk, periferie připojené k počítači a obrazová pamět’.
Pokud není po určitou dobu (časová prodleva při nečinnosti) zjištěna žádná aktivita,
počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.

Tento počítač využívá schéma řízení spotřeby, které podporuje rozhraní ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface). Toto rozhraní umožňuje dosáhnout
maximální úspory energie, aniž by došlo ke snížení výkonu systému. Systém
Windows kompletně řídí spotřebu počítače.

Klávesa Acer PowerSmart

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů.

Acer PowerSmart využívá úsporné funkce grafického podsystému počítače pro
snížení celkové spotřeby energie. Když stisknete klávesu Acer PowerSmart, sníží se
jas obrazovky a grafický čip se přepne na nižší rychlost.; PCI a WLAN se přepnou
do úsporného režimu. Opětovným stisknutím klávesy Acer PowerSmart obnovíte
předchozí nastavení.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.