ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

27

Eng

lish

Č

ešt
ina

Upozornění: Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů teplotám
pod 0 °C (32 °F) nebo nad 45 °C (113 °F). Extrémní teploty mohou
mít na jednotku bateriových zdrojů negativní vliv.

Při dodržení pokynů pro přípravu bude možné baterii dobít na maximální
kapacitu. Při nedodržení těchto pokynů nebude možné baterii dobít na
maximální kapacitu a rovněž se tak zkracuje provozní životnost baterie.

Provozní životnost baterie mohou rovněž negativně ovlivnit následující
způsoby používání:

Trvalé napájení počítače s vloženou baterií střídavým proudem z
elektrické zásuvky. Chcete-li počítač trvale napájet střídavým
proudem, doporučujeme po úplném dobití baterii z počítače vyjmout.

Zanedbání úplného opakovaného vybití a dobití baterie (viz výše).

Časté používání – čím častěji baterii používáte, tím se rychleji
zkracuje provozní životnost. Životnost běžné počítačové baterie je
přibližně 300 dobíjecích cyklů.

Instalace a vyjmutí jednotky bateriových zdrojů

Důležité! Chcete-li počítač používat bez přerušení, připojte k počítači
před vyjmutím baterie adaptér střídavého proudu. V ostatních
případech nejprve vypněte počítač.

Instalace jednotky bateriových zdrojů:

1

Zorientujte baterii správným směrem pro vložení do otevřené pozice
pro baterie. Konec s kontakty se vkládá napřed horní strana baterie
musí směřovat nahoru.

2

Zasuňte baterii do pozice a lehce ji zatlačte, aby zaklapla na místo.

Vyjmutí jednotky bateriových zdrojů:

1

Přesunutím uvolňovací západky baterii uvolněte.

2

Vyjměte baterii z pozice.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.