ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

28

Č

tin

a

Dobíjení baterie

Před dobíjením zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována v pozici
pro baterie. Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a k elektrické
zásuvce. Během dobíjení baterie je možné používat počítač s napájením
střídavým proudem. U vypnutého počítače je ovšem dobíjení podstatně
rychlejší.

Poznámka: Na konci pracovního dne doporučujeme baterii dobít.
Před cestováním lze nabíjením přes noc zajistit plné nabití baterie.

Kontrola napájení z baterie

Měřič napájení (systém Windows) udává aktuální úroveň napájení z
baterie. Chcete-li zjistit aktuální úroveň dobití baterie, umístěte kurzor nad
ikonu baterie/napájení na hlavním panelu.

Optimalizace životnosti baterie

Optimalizace životnosti baterie umožňuje maximálně využít provozních
možností baterie, prodloužit cyklus dobíjení a zvýšit účinnost dobíjení.
Doporučujeme dodržovat následující zásady:

Zakupte jednu jednotku bateriových zdrojů navíc.

K napájení počítače používejte co nejčastěji střídavý proud z
elektrické zásuvky a šetřete baterii pro mobilní použití.

Vyjměte nepoužívanou kartu PC, která neustále spotřebovává energii
(u vybraných modelů).

Jednotku bateriových zdrojů uložte na chladném suchém místě.
Doporučená teplota je 10 °C (50 °F) až 30 °C (86 °F). Při vyšších
teplotách dochází k rychlejšímu samovolnému vybití baterie.

Nadměrné dobíjení zkracuje životnost baterie.

Pečujte o adaptér střídavého napětí a o baterii.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.