ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

42

Č

tin

a

Nástroj BIOS

Nástroj BIOS je program pro konfigurování hardwaru, který je zabudován do
systému BIOS počítače.

Váš počítač již byl správně nakonfigurován a optimalizován, takže tento nástroj
nemusíte spouštět. Můžete jej však spustit, jestliže budete mít problémy s
konfigurací.

Chcete-li aktivovat nástroj BIOS, stiskněte klávesu <F2> během testu POST,
zatímco je na displeji zobrazeno logo notebooku.

Pořadí spouštění

Chcete-li v nástroji BIOS nastavit pořadí spouštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v
kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku Boot.

Povolení obnovení z disku na disk

Chcete-li povolit obnovení z disku na disk (obnovení pevného disku), aktivujte
nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte
položku Main. Vyhledejte v dolní části obrazovky položku D2D Recovery a pomocí
kláves <F5> a <F6> nastavte u této funkce hodnotu Enabled.

Heslo

Chcete-li nastavit heslo při spuštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích
uvedených v horní části obrazovky vyberte položku Security. Vyhledejte položku
Password on boot: a pomocí kláves <F5> a <F6> tuto funkci povolte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.