ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

44

Č

tin

a

Časté otázky

V následujícím seznamu jsou uvedeny situace, ke kterým může dojít při používání
počítače. Ke každé situaci jsou uvedena snadná řešení.

Po stisknutí tlačítka napájení se počítač nespustí ani nenastartuje.

Podívejte se na indikátor stavu napájení:

Pokud indikátor nesvítí, počítač není připojen k napájení. Zkontrolujte
následující možnosti:

Pokud používáte jako zdroj napájení baterii, je baterie pravděpodobně
vybitá a nelze pomocí ní počítač napájet. Připojte adaptér střídavého
proudu a dobijte baterii.

Přesvědčte se, zda je adaptér střídavého proudu řádně zapojen do
počítače a do zásuvky.

Pokud indikátor svítí, zkontrolujte následující možnosti:

Je v externí disketové jednotce s rozhraním USB vložena jiná než
spouštěcí (systémová) disketa? Vyjměte ji nebo nahraďte systémovou
disketou a stisknutím kláves <Ctrl> + <Alt> + <Del> restartujte počítač.

Na obrazovce nejsou zobrazeny žádné položky.

Systém řízení spotřeby počítače automaticky vypíná obrazovku za účelem úspory
energie. Zobrazení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.

Pokud zobrazení nelze obnovit stisknutím libovolné klávesy, může to být způsobeno
třemi příčinami:

Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Zvyšte úroveň jasu
stisknutím kláves <Fn> + < >.

Jako zobrazovací zařízení je pravděpodobně nastaven externí monitor.
Stisknutím klávesové zkratky pro přepnutí zobrazení <Fn> + <F5> přepněte
zobrazení zpět na počítač.

Pokud svítí indikátor režimu spánku, počítač se nachází v režimu spánku.
Aktivujte počítač stisknutím a uvolněním tlačítka napájení.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.