ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

49

Eng

lish

Č

ešt
ina

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na
základě části 15 směrnic FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišt’ovala
přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení
vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není
nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení
radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení
nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit
vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit
těmito způsoby:

Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.

Umístěte zařízení dále od přijímače.

Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen
přijímač.

Požádejte o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Poznámka: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jinému počítačovému vybavení musí být provedena stíněnými
kabely a musí splňovat předpisy FCC.

Poznámka: Periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení,
terminály, tiskárny atd.), která jsou certifikována a vyhovují omezením pro zařízení
třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude pravděpodobně
docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit
oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat
tento počítač.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.