ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

2

Sl

ov

en

čin

a

Používanie klávesnice

Klávesnica bežnej veľkosti obsahuje vloženú číselnú klávesnicu*, samostatné
kurzorové klávesy, Lock klávesy, klávesy Windows, funkčné a špeciálne klávesy.

Lock klávesy a vstavaná číselná klávesnica*

Klávesnica obsahuje tri Lock klávesy, ktoré možno zapínat’ a vypínat’.

Vložená číselná klávesnica funguje podobne ako číselná klávesnica stolného
počítača. V pravom hornom rohu kláves sa nachádzajú malé indikátory. Kvôli
prehľadnosti nie sú symboly kurzorových kláves na klávesách vytlačené.

* len pre určité modely

Lock klávesa

Popis

Caps Lock

Ak je Caps Lock zapnutý, všetky abecedné znaky sú zadávané veľkými
písmenami.

NumLk
<Fn> + <F11>*

Ak je NumLk zapnutý, zabudovaná číselná klávesnica je v číselnom
režime. Klávesy fungujú ako na kalkulačke (vrátane aritmetických operácií
+, -, *, a /). Tento režim používajte, ak potrebujete zadat’ množstvo
číselných dát. Lepším riešením je pripojit’ externú klávesnicu.

Scr Lk
<Fn> + <F12>

Ak je Scr Lk zapnutý, obrazovka sa pri stlačení kurzorových kláves nahor
a nadol posunie o jeden riadok. Scr Lk nefunguje v niektorých aplikáciách.

Požadovaná funkcia

NumLk zapnutý

NumLk vypnutý

Číselné klávesy na
vloženej číselnej
klávesnici

Zadajte čísla bežným spôsobom.

Kurzorové klávesy na
vloženej číselnej
klávesnici

Pri používaní kurzorových kláves

podržte <

>.

Pri používaní kurzorových
kláves stlačte a podržte
<Fn>.

Klávesy hlavnej
klávesnice

Počas zadávania písmen na
vloženej klávesnici podržte <Fn>.

Zadajte písmená bežným
spôsobom.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.