ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

4

Sl

ov

en

čin

a

Klávesy Windows

Klávesnica obsahuje dve klávesy, ktoré vykonávajú špecifické funkcie Windows.

Poznámka: V závislosti od vydania systému Windows nemusia byt’
niektoré klávesové skratky funkčné podľa vyššie uvedeného opisu.

Klávesa

Popis

Klávesa
Windows

Súčasným stlačením sa spúšt’a ponuka Štart.
Môže byt’ použité s inými klávesmi pre ďalšie funkcie:

<

>: Otvorit’ alebo zavriet’ ponuku Štart

<

> + <D>: Zobrazit’ pracovnú plochu

<

> + <E>: Otvorit’ Prieskumníka Windows

<

> + <F>: Hľadat’ súbor alebo priečinok

<

> + <G>: Prepínat’ medzi pomôckami bočného panela

<

> + <L>: Zamknút’ počítač (ak je pripojený k siet’ovej doméne),

alebo zmenit’ používateľa (ak nie je pripojený k siet’ovej doméne)

<

> + <M>: Minimalizuje všetky okná

<

> + <R>: Otvára dialógové okno Spustit’

<

> + <T>: Prepínat’ medzi programami na paneli úloh

<

> + <U>: Otvorit’ Ease of Access Center

<

> + <X>: Otvorit’ Windows Mobility Center

<

> + <Break>: Zobrazenie položky Vlastností systému

<

> + <

+M>: Obnovenie minimalizovaných okien

<

> + <

>: Prepínat’ medzi programami na paneli úloh pomocou

Windows Flip 3-D

<

> + <Medzerník>: Preniest’ všetky pomôcky do popredia a vybrat’

bočný panel Windows

<Crtl> + <

> + <F>: Hľadanie počítačov v sieti

<Crtl> + <

> + <

>: Klávesmi so šípkou sa dokola listuje

otvorenými programami pomocou funkcie Windows Flip 3-D

Klávesa
aplikácie

Táto klávesa má rovnaký efekt ako kliknutie pravým tlačidlom myši;
otvára kontextové menu aplikácií.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.