ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

5

Sl

ov

en

čin

a

Acer ProShield

Prehľad

Acer ProShield je bezpečnostné riešenie typu „všetko v jednom“ – poskytuje
zabudované bezpečnostné riešenie zamerané na nasledujúce zraniteľné miesta:

Zabezpečenie zariadenia proti neoprávnenému prístupu

Ochrana lokálnej pamäte

Ochrana siete

Acer ProShield obsahuje pät’ modulov, ktoré zabezpečia vaše zariadenie proti
neoprávnenému prístupu a prieniku.

Správca prihlasovacích údajov – Heslo, Bio-ochrana, Konfigurácia TPM

Prenos BIOS-u – poradie spustenia a zabezpečenie zariadenia

Šifrovanie údajov – osobná zabezpečená jednotka, šifrovanie súborov a
priečinkov

Odstránenie údajov – skartovanie súborov

Spravovateľnost’ na diaľku – vzdialené používateľské prostredie ProShield

Nastavenie programu ProShield

Pri prvom spustení programu ProShield sa objaví sprievodca nastavením, ktorý vám
umožní nastavit’ parametre programu ProShield. Začnite kliknutím na Spustit’.
Bude potrebné nastavit’ heslo.

Poznámka: Vyberte heslo, ktoré si zapamätáte, ale pre cudzích ľudí
bude t’ažké ho uhádnut’. Nepoužívajte slová, ktoré je možno nájst’ v
slovníku. Odporúča sa použit’ kombináciu písmen a čísiel.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.