ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

8

Sl

ov

en

čin

a

Ochrana údajov

Tu môžete vybrat’ súbory na šifrovanie alebo dešifrovanie a spravovat’ svoj PSD.

Odstránenie údajov

Tu môžete vybrat’ súbory, ktoré majú byt’ úplne odstránené z pevného disku.
Skartovač súborov prepíše údaje tak, že oprava údajov nebude možná.

Poznámka: Túto funkciu je možné otvorit’ aj dvojitým kliknutím na
ikonu Skartovač súborov na pracovnej ploche.

Upozornenie: Uistite sa, či ste vybrali len údaje, ktoré chcete
skartovat’. Po skartovaní súboru alebo priečinka nie je možné
údaje znova opravit’.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.