ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

13

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Vytvorenie zálohy pre opravu (USB flash
jednotka)

Ak potrebujete preinštalovat’ pomocou zálohy na USB flash jednotke, je potrebné
predtým vytvorit’ zálohu pre opravu. Celým procesom vás budú sprevádzat’ pokyny
na obrazovke. Pozorne ich prečítajte!

Dôležité: Ak používate USB flash jednotku, dbajte na to, aby bolo na
nej aspoň 12 GB miesta a neobsahovala žiadne predchádzajúce
údaje.

Dôležité: Táto čast’ sa týka len počítačov bez optickej mechaniky.

1

Kliknite na Štart > Všetky programy > Acer, potom kliknite na Acer
eRecovery Management
.

2

Ak chcete vytvorit’ zálohu pre opravu celého pôvodného obsahu pevného disku
vrátane systému Windows a pri výrobe nainštalovaného softvéru a ovládačov,
kliknite na Vytvorit’ predvolený disk výrobcu.

– ALEBO –

Ak chcete vytvorit’ zálohu pre opravu obsahujúcu iba pri výrobe nainštalovaný
softvér a ovládače, kliknite na Vytvorit’ záložný disk ovládačov a aplikácií.

Dôležité: Odporúčame čo najskôr vytvorit’ všetky typy diskov opravy.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.