ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

15

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Oprava systému (optická jednotka)

Ak podpora spoločnosti Acer nepomôže opravit’ váš problém, môžete využit’
program Acer eRecovery Management. Tým obnovíte počítač do počiatočného
stavu, v akom bol pri zakúpení. K dispozícii bude možnost’ uchovania všetkých
nastavení a osobných údajov za účelom neskoršieho obnovenia.

Oprava systému

1

Vykonajte menšie opravy.

Ak prestali správne fungovat’ len jedna či dve softvérové alebo hardvérové súčasti,
problém možno vyriešit’ preinštalovaním softvéru alebo ovládačov zariadení. Ak
chcete opravit’ softvér a ovládače, ktoré boli predinštalované výrobcom, pozrite čast’
"Oprava predinštalovaného softvéru a ovládačov" na strane 15. Pokyny na
preinštalovanie softvéru a ovládačov, ktoré neboli nainštalované vopred, pozrite v
dokumentácii k produktu alebo na webovej stránke technickej podpory.

2

Vrát’te systém do predchádzajúceho stavu.

Ak preinštalovanie softvéru a ovládačov nepomôže, môže byt’ problém vyriešený
návratom systému do predchádzajúceho stavu, kedy všetko fungovalo správne.
Pokyny nájdete v časti "Návrat systému do predchádzajúceho stavu" na
strane 16
.

3

Resetujte systém do výrobného stavu.

Ak nič nevyrieši problém, a chcete resetovat’ systém do výrobného stavu, pozrite
čast’ "Návrat systému do jeho výrobného stavu" na strane 17.

Typy opravy

Oprava predinštalovaného softvéru a ovládačov

V rámci postupu riešenia problémov možno bude potrebné preinštalovat’ softvér a
ovládače zariadení, ktoré boli predinštalované do počítača pri výrobe. Opravit’ je
možné pomocou pevného disku alebo vytvorených záložných diskov.

Nový softvér: ak potrebujete opravit’ softvér, ktorý nebol vopred nainštalovaný
pri výrobe, musíte postupovat’ podľa pokynov na inštaláciu tohto softvéru.

Nové ovládače zariadení: ak potrebujete opravit’ ovládače zariadení, ktoré
neboli do počítača vopred nainštalované pri výrobe, postupujte podľa pokynov
dodaných k tomuto zariadeniu.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.