ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

20

Sl

ov

en

čin

a

Typy opravy

Oprava predinštalovaného softvéru a ovládačov

V rámci postupu riešenia problémov možno bude potrebné preinštalovat’ softvér a
ovládače zariadení, ktoré boli predinštalované do počítača pri výrobe. Oprava je
možná pomocou pevného disku alebo vytvorenej zálohy.

Nový softvér: ak potrebujete opravit’ softvér, ktorý nebol vopred nainštalovaný
pri výrobe, musíte postupovat’ podľa pokynov na inštaláciu tohto softvéru.

Nové ovládače zariadení: ak potrebujete opravit’ ovládače zariadení, ktoré
neboli do počítača vopred nainštalované pri výrobe, postupujte podľa pokynov
dodaných k tomuto zariadeniu.

Oprava predinštalovaného softvéru a ovládačov:

1

Kliknite na Štart > Všetky programy > Acer, potom kliknite na Acer
eRecovery Management
.

– ALEBO –

Ak opravujete zo zálohy pre opravu ovládačov a aplikácií, vložte USB flash jednotku
do portu USB. Otvorte USB flash jednotku v programe Prieskumník Windows a
dvakrát kliknite na Oprava.

2

Kliknite na Preinštalovat’ ovládače a aplikácie z USB zariadenia

3

Kliknutím na Obsah zobrazíte zoznam softvéru a ovládačov zariadení.

4

Kliknite na ikonu inštalácie pre položku, ktorú chcete nainštalovat’, potom
postupujte podľa pokynov na obrazovke a prejdite inštaláciou. Opakujte tento
krok pre každú položku, ktorú chcete preinštalovat’.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.