ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

24

Sl

ov

en

čin

a

Acer Backup Manager

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch.

Acer Backup Manager je jednoduchý proces troch krokov, ktorý umožňuje vytvárat’
záložné kópie celého systému alebo vybraných súborov a priečinkov v závislosti od
naplánovania alebo podľa potreby.

Ak chcete spustit’ aplikáciu Acer Backup Manager, stlačte tlačidlo Acer Backup
Manager umiestnené nad klávesnicou. Môžete tak urobit’ aj pomocou ponuky
Štart > Všetky programy > Acer Backup Manager > Acer Backup Manager.
Otvorí sa obrazovka Vitajte. Z tejto obrazovky bude pokračovat’ sprievodca tromi
krokmi nastavenia naplánovaných záloh. Kliknutím na tlačidlo Pokračovat’ prejdite
na nasledujúcu obrazovku. Kliknite na tlačidlo + a postupujte podľa pokynov na
obrazovke:

1

Vyberte obsah, ktorý chcete zálohovat’. Čím menej obsahu vyberiete, tým bude
proces rýchlejší, ale zvýši sa tým riziko straty údajov.

2

Vyberte, kam majú byt’ záložné kópie uložené. Je potrebné vybrat’ buď externú
jednotku alebo jednotku D: ; aplikácia Acer Backup Manager nemôže uložit’
zálohu na zdrojovú jednotku.

3

Vyberte, ako často má aplikácia Acer Backup Manager vytvárat’ zálohy.

Po dokončení týchto troch krokov budú v závislosti od naplánovania vytvárané
kópie. Zálohy môžete vytvorit’ aj ručne stlačením klávesu Acer Backup Manager.

Ak chcete zmenit’ nastavenia, môžete kedykoľvek spustit’ aplikáciu Acer Backup
Manager pomocou ponuky Štart a a prejst’ vyššie vymenované kroky.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.