ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

25

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Správa napájania

Tento počítač je vybavený jednotkou riadenia napájania, ktorá sleduje aktivitu
systému. Sleduje sa aktivita jedného alebo viacerých nasledovných zariadení:
klávesnica, myš, pevný disk, periférie pripojené k počítaču a grafická pamät’ Ak nie
je počas časového úseku (nazvaného časový limit neaktivity) zistená žiadna aktivita,
počítač zastaví niektoré alebo všetky tieto zariadenia za účelom úspory energie.

Tento počítač je vybavený schémou riadenia napájania, ktorá podporuje rozhranie
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ktoré poskytuje maximálnu
úsporu energie a súčasne maximálny výkon. Systém Windows kompletne riadi
spotrebu energie počítača.

Kláves Acer PowerSmart

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch.

Acer PowerSmart využíva funkcie grafického podsystému počítača určené na
úsporu energie za účelom redukcie celkovej spotreby energie. Keď stlačíte kláves
Acer PowerSmart, jas obrazovky sa zníži a grafický čip sa prepne na nižšiu rýchlost’;
PCI a WLAN sa prepnú do úsporných režimov. Opätovným stlačením klávesu
Acer PowerSmart sa vrátite k predchádzajúcim nastaveniam.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.